Hemen Arayın

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Kişisel verileriniz Pronet koruması altında!

Pronet olarak müşterilerimizin gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz.

Şirketimiz (Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş) ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Pronet’in koruması altındadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince Pronet kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için bütün teknolojik ve alt yapısal imkânları kullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Pronet size hizmet sağlayabilmek amacıyla kişisel verilerinizi aşağıdaki kuruluşlarla paylaşmaktadır.

 • Satın aldığınız ve kullandığınız ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi için ilgili çözüm ortaklarımız ile,
 • Faturalarınızın ulaştırılması için PTT veya dağıtımı sağlayan kurye şirketleri ile,
 • Acil yardım çağrınız halinde konumunuzu ileteceğimiz yetkili merciler ile,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,

Kişisel verileriniz Abonelik sözleşmemiz, Pronet web sitesi, Çağrı merkezimiz aracılığı ile her türlü ürün ve hizmetlerimizin yasal çerçevede size sunulabilmesi amacıyla toplanır.

Kişisel Verileri Koruma Politikamız

Kişisel verileriniz kanunun belirlediği sınırlar halinde ve kanuna uygun olarak elde edilmektedir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara, aşağıdaki ilkelere uygun olarak işlenmektedir:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesine,
 2. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ilkesine,
 3. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesine,
 4. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesine.

Kişisel verileriniz kanun hükümlerine uygun olarak işlenmek ile beraber, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde yok edilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Şirketimize başvurarak,
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7 no’lu maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine durumun sonucu olmasına itiraz etme

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde veya kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrarsanız şirketimize başvurma haklarına sahipsiniz.

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlük (Otakçılar Cad. No:78 FlatOfis Eyüp İstanbul) adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) yazılı olarak iletebilirsiniz.